Vannbehandlingsanlegg

Oversikt over typiske risikofylte arbeidsoperasjoner relatert til vannbehandlingsanlegg

Nummereringen under viser til kapittelinndelingen i den trykte rapporten

5.2

Arbeid i områder med farlige gasser eller lavt oksygennivå

5.4

Arbeid i og ved åpne bassenger (vannbehandlingsanlegg)

5.6

Arbeid i sumper, tanker, tildekkede bassenger (inkl. høydebasseng) og lukkede rom (vannbehandlingsanlegg og transportsystem vann)

5.9

Spyling (vannbehandlingsanlegg)

5.19

Arbeid fra båt

5.20

Arbeid ved dammer og vassdragsanlegg

5.22

Arbeid i høyden og arbeid på flere plan

5.23

Bruk av taljer, kraner og annen løfteredskap

5.24

Bruk av mobilt arbeidsutstyr (truck, hjullaster etc.)

5.25

Arbeid på og ved elektriske anlegg og utstyr

5.26

Arbeid med kjemikalier

5.27

Varmt arbeid

5.28

Bruk av farlig redskap/arbeidsutstyr

5.29

Arbeid på og ved veg

5.30

Arbeid på og nær maskiner/utstyr

5.31

Arbeid med asbest