Diverse operasjoner

Oversikt over andre risikomomenter/problemstillinger

Nummereringen under viser til kapittelinndelingen i den trykte rapporten

5.32

Alenearbeid og arbeidsoperasjoner som ikke skal utføres alene

5.33

Arbeidsantrekk (smykker, klokker, hår/skjegg mv.)

5.34

Gravide arbeidstakere og arbeidstakere i fertil alder

5.35

Håndtering av besøkende og leverandører/eksterne firma