Arbeidsantrekk (smykker, klokker, hår/skjegg mv.)

1. Typiske risikoforhold

Arbeidsantrekk, herunder smykker, klokker, hår/skjegg mv. kan være av betydning for risiko ved drift- og vedlikeholdsarbeid i vannbransjen. Dette gjelder blant annet i forhold til:

  • Risiko for klem- eller kuttskader dersom løsthengende hår/klær eller smykker blir hengende fast i bevegelig eller roterende utstyr.
  • Økt smittefare som følge av at bruk av klokker eller smykker kan gjøre det vanskeligere å oppnå tilstrekkelig god hygiene.
  • Redusert effekt av åndedrettsvern for medarbeidere med skjegg.

2. Slik jobber du sikkert

Krav og tiltak knyttet til arbeidsantrekk (smykker, klokker, hår/skjegg mv.):

  • Arbeidsgiver må vurdere om arbeidsbekledning, smykker, klokker, hår/skjegg mv. kan utgjøre en risiko for arbeidstakerne og på bakgrunn av risikovurderingen iverksette nødvendige tiltak.
  • Arbeidstakere som utfører arbeid nær maskiner/utstyr med bevegelige deler skal ikke ha løsthengende klær, hår eller smykker. Håret må flettes eller dekkes til på annen måte slik at det ikke kan sette seg fast.
  • Åndedrettsvern må være tilpasset arbeidstakeren og arbeidsforholdene slik at utstyret ikke er ubehagelig å bruke. Skjeggstubber fører alltid til lekkasje. Masker krever glattbarbering. Det er viktig å være klar over at vernet er personlig og ikke skal brukes av andre arbeidstakere.