Beste HMS-praksis for risikofylte arbeidsoperasjoner

Oversikt over risikofylte arbeidsoperasjoner

En oversikt over typiske risikofylte arbeidsoperasjoner i vannbransjen er utarbeidet i samarbeid med styrings- og referansegruppen. For å sikre at brukerne av oppslagsverket kjenner seg igjen i arbeidsoperasjoner og begreper som benyttes i oppslagsverket, er det i arbeidet valgt å ta utgangspunkt i de fire hovedområdene vannbehandlingsanlegg, avløpsrenseanlegg og transportsystem for vann og avløp. 

I arbeidet med å identifisere typiske risikofylte arbeidsoperasjoner er det også identifisert noen andre viktige risikomomenter og problemstillinger som virksomhetene må ta hensyn til i sitt HMS-arbeid. 

5 hovedområder

Klikk symbolene under for å komme til oversikten over beste praskis for de enkelte områdene.

Avløpsrense-anlegg

Oversikt over 17 relevante arbeidsoperasjoner

Vannbehandlings-anlegg

Oversikt over 16 relevante arbeidsoperasjoner

Transportsystem avløp

Oversikt over 18 relevante arbeidsoperasjoner

Transportsystem vann

Oversikt over 16 relevante arbeidsoperasjoner

Diverse

Oversikt over 4 relevante arbeidsoperasjoner