Arbeid ved dammer og vassdragsanlegg

1. Typiske risikoforhold

Arbeid ved dammer og vassdragsanlegg innebærer farer som fall og drukning.

2. Slik jobber du sikkert

Følgende tiltak gjelder for arbeid ved dammer og vassdragsanlegg:

  • Det skal alltid være minst to personer tilstede ved arbeid ved dammer og vassdragsanlegg.
  • Ta hensyn til vær- og vindforhold og andre lokale forhold som strøm, tidevann og is/ising i planleggingen av arbeidet. Dersom værforholdene er dårlige bør jobben utsettes til været har bedret seg. Ved behov for ferdsel på is skal is-tykkelsen sjekkes i forkant av arbeidet, og nødvendig sikkerhets- og beredskapsutstyr medbringes.
  • Sørg for å ha mobiltelefon eller annet kommunikasjonsmiddel tilgjengelig under utførelsen av arbeidet. Det må sikres at det er dekningsforhold i område for valgt kommunikasjonsmiddel.
  • Benytt godkjent flytevest ved opphold og arbeid ved dammer og vassdragsanlegg. Sko med sklisikker såle skal i tillegg benyttes.
  • Der det plutselig kan oppstå høy vannføring og fare for å falle ut i vannet, skal det benyttes livline under arbeidet. Avklar med ansvarlig for vannføring (regulering av vassdrag, f.eks. kraftverk) før arbeid igangsettes.
  • Det er viktig at arbeidstakerne er trent i å redde personer som har falt i vannet. Dette bør øves jevnlig.