Bruk av mobilt arbeidsutstyr (truck, hjullaster etc.)

1. Typiske risikoforhold

Bruk av truck, hjullaster og annet mobilt arbeidsutstyr kan være forbundet med farer som:

 • Påkjørsel av personer
 • Kollisjon med utstyr, konstruksjoner eller lignende
 • Last som faller av
 • Velt
 • Fall fra truck eller hjullaster

2. Slik jobber du sikkert

Krav og tiltak knyttet til bruk av mobilt arbeidsutstyr /truck, hjullaster etc.):

 • Bruk rett type mobilt arbeidsutstyr og redskap til arbeidet som skal utføres.
 • Førere av mobilt arbeidsutstyr skal ha fått nødvendig opplæring, og denne opplæringen skal dokumenteres. Sertifisert opplæring kreves for blant annet truck og masseforflyttingsmaskin med større effekt enn 15 kW (20,4 hk) (anleggsmaskin, hjullaster etc.)
 • Arbeidsgiver skal holde det mobile arbeidsutstyret i god stand, og gjennomføre nødvendig vedlikehold og kontroll som kreves for det aktuelle utstyret. Sakkyndig kontroll skal normalt gjennomføres årlig, men hyppighet må vurderes særskilt for det enkelte utstyr avhengig av risiko og anvisninger fra produsent.
 • Fører skal utføre kontroll av utstyr før bruk.
 • Avpass farten etter forholdene.
 • Bruk setebeltet.
 • Sørg for tilstrekkelig plass, god orden, godt lys og jevnt underlag der truck, hjullaster etc. skal kjøre.
 • Dersom mobilt arbeidsutstyr benyttes fast i et arbeidsområde, bør det etableres faste kjøreveier og trafikkregler for bruk av utstyret.
 • Ved brannfare, skal brannslokkingsutstyr finnes på mobilt arbeidsutstyr.
 • Truck, hjullaster etc. skal ikke benyttes til passasjertransport.