Arbeid fra båt

1. Typiske risikoforhold

Arbeid fra båt forekommer blant annet ved uttak av vannprøver fra vannkildene og ved prøvetaking ved utslippspunkter for avløp. Arbeid fra båt innebærer fare for fall i vann/drukningsfare, og fare for kollisjon med andre fartøy eller konstruksjoner. 

Risikoforhold og tiltak knyttet til dykkeroperasjoner (for eksempel i forbindelse med kontroll av inntak/ utslippsledning) er ikke dekket her. Virksomheter som selv utfører dykkeoperasjoner må ha nødvendige rutiner for utførelse av slikt arbeid i sitt HMS-styringssystem.

2. Slik jobber du sikkert

Følgende tiltak gjelder for arbeid fra båt:

  • Det skal alltid være minst to personer tilstede ved arbeid som utføres fra båt.
  • Det skal alltid brukes godkjent redningsvest eller flytejakke ved arbeid fra båt. Flytedrakt brukes dersom forholdene tilsier det. Slikt utstyr må kontrolleres årlig. Sko med sklisikker såle skal i tillegg benyttes.
  • Der det er påkrevd, skal båtfører ha båtførerbevis (gjelder dersom person er født 1980 eller senere og båt er >8 meter eller motor >25hk).
  • Ta hensyn til vær- og vindforhold og andre lokale forhold som strøm, tidevann og lysforhold i planleggingen av arbeidet. Dersom værforholdene er dårlige bør jobben utsettes til været har bedret seg. Bruk arbeidslys og lanterner slik at båten er synlig for andre fartøy.
  • Før man drar ut med båt må man forsikre seg om at båten er sjødyktig og at alt utstyr er i orden.
  • Sørg for å ha mobiltelefon eller annet kommunikasjonsmiddel tilgjengelig under utførelsen av arbeidet. Det må sikres at det er dekningsforhold i område for valgt kommunikasjonsmiddel.
  • Nødvendig beredskapsutstyr for redning av person fra vann (redningsbøye og redningshake) skal være tilgjengelig i båten.
  • Det er viktig at arbeidstakerne er trent i å redde personer som har falt i vannet. Dette bør øves jevnlig.